Simpatia vs keqardhje

Simpatia, empatia, dhembshuria, keqardhja, etj janë disa fjalë angleze që kanë kuptime të ngjashme. Shumë njerëz mbeten të hutuar midis simpatisë dhe keqardhjes, shpesh duke përdorur njërën kur nënkuptojnë tjetrin. Ke mëshirë për gjendjen e dikujt pasi i vjen keq për të, por gjithashtu simpatizon me të duke e bërë të vështirë për ju të vendosni për fjalën e duhur që ndjen për të. Ky artikull hedh një vështrim më të afërt të simpatisë dhe mëshirës për të nxjerrë në pah dallimet e tyre dhe për t'ju mundësuar që të përdorni fjalën e duhur në një kontekst të veçantë.

simpati

Simpatia është një emocion njerëzor shumë i zakonshëm që njeriu ndjen për një qenie tjetër njerëzore. Ky është një emocion që lejon një individ të dijë se ju jeni atje me të dhe të ndani ndjenjat e tij. Për shembull, nëse dikush po kalon kohë të këqija, ju mund të simpatizoni me të dhe ta njoftoni se si e kuptoni pikëllimin, pikëllimin ose shqetësimin e tij. Kur dikush ndërron jetë dhe ju jeni atje me familjen e të ndjerit, ju ofroni simpatitë tuaja për t'i njoftuar ata se jeni atje në kohën e tyre të pikëllimit dhe pikëllimit.

keqardhje

Gjynah është një fjalë që tregon ndjenjat e pikëllimit për të tjerët, veçanërisht kur ata kanë probleme të kalojnë në ankth ose dhimbje. Gjynah ka një konotacion paksa negativ pasi mund t’i referohet ndjenjave të kondensimit. Nëse shihni një person me aftësi të kufizuara, jeni të mbushur me keqardhje dhe filloni të ndjeheni keq për të. Ka edhe raste kur ju zhvendoseni nga fatkeqësia e një individi dhe filloni ta mëshironi për gjendjen e tij të keqe.

Cili është ndryshimi midis Simpatisë dhe Mëshirës?

• Ndiheni keq ose keq kur i vjen keq dikujt ndërsa këto ndjenja mund të mungojnë në simpati.

• Simpatia mund të thotë të lidhesh me dikë kur ai po kalon një fazë ose kohë të vështirë. Po e lë të ditur që ju e ndani dhimbjen ose shqetësimin e tij.

• Gjynah mund të ketë konotacione paksa negative, ndërsa simpatia është ndarja e ndjenjave.

• Jeni të mbushur me keqardhje kur shihni një person me aftësi të kufizuara, por ju ofroni simpatitë tuaja kur vizitoni një familje që ka vuajtur nga një vdekje ose humbje e dikujt afër.

• Në keqardhje, ju vjen keq por, në simpati, ju i kuptoni ndjenjat e tij.