Kuaj fuqi kundër Kilowatts

Kuaj fuqi dhe kilovat janë dy njësi që përdoren për të matur fuqinë e sistemeve. Këto njësi përdoren gjerësisht në fusha të tilla si prodhimi i energjisë, inxhinieria elektrike, inxhinieri mekanike dhe madje edhe teknologjia e automobilave. Shtë thelbësore që të keni një kuptim të qartë në këto koncepte në mënyrë që të kuptohen plotësisht fushat e tilla. Në këtë artikull, ne do të diskutojmë se cilat janë kuajfuqitë dhe kilovatët, përkufizimet e tyre, ngjashmëritë e tyre, aplikimet e kuajve dhe kilovatëve dhe në fund ndryshimet midis kuajve dhe kilovatëve.

kilovat

Kilowatt është një njësi e përdorur për të matur fuqinë. Për të kuptuar konceptin e fuqisë, së pari duhet të kuptohet koncepti i energjisë. Energjia është një koncept jo intuitiv. Shprehja "energji" rrjedh nga fjala greke "energjia" që do të thotë veprim ose veprimtari. Në këtë kuptim, energjia është mekanizmi që qëndron pas një aktiviteti. Energjia nuk është një sasi që vihet re drejtpërdrejt. Sidoqoftë, ajo mund të llogaritet duke matur vetitë e jashtme. Energjia mund të gjendet në shumë forma. Energjia kinetike, energjia termike dhe energjia potenciale duhet të përmendim disa. Fuqia është prodhimi ose shndërrimi i energjisë. Njësitë e fuqisë janë joules për sekondë. Kjo njësi njihet edhe si vat. Një njësi prej mijëra watts njihet si kilovat. Watt është njësia SI për matjen e fuqisë. Simboli i përdorur për të identifikuar vat është W ndërsa simboli për kilovat është KW. Njësia vat është emëruar për nder të fizikantit James Watt i cili ishte një kontribues i shkëlqyeshëm në fushën e energjisë. Meqenëse wattage është shkalla e fuqisë, voltazhi i shumëzuar me kohën i jep energji. Njësia kilovat-orë përdoret në energji elektrike, për të identifikuar energjinë.

kuaj-fuqi

Kuaj fuqi është një njësi që përdoret për të matur fuqinë. Termi i përdorur për të treguar kuaj-fuqi është HP. Kuaj-fuqi njësia u krijua fillimisht për të krahasuar fuqinë e varkave me avull dhe kuajve të hartuar. Edhe pse sistemi SI është sistemi standard i matjes në shumicën e vendeve, kuajfuqia është akoma njësia e energjisë që përdoret më shpesh në automobila, motorë elektrikë dhe shumë pajisje të tjera mekanike. Vlera e një kuajfuqie mund të ndryshojë nga 735.5 vat deri në 750 vat në varësi të përkufizimit. Një nga përkufizimet më të rëndësishme të kuaj-fuqi në inxhinierinë e automobilave është kuaj fuqi i frenave ose PK. Kuaj fuqi e frenave është fuqia e motorit pa kutinë e ingranazhit dhe pajisjet e tjera të bashkangjitura. Forma të tjera të kuajfuqisë përfshijnë kuaj fuqi metrike, PS, CV, kazan bojler, kabllo elektrike dhe shumë më tepër. Për motorët, fuqia është e barabartë me produktin e çift rrotullues dhe frekuenca e motorit shumëzohet me një konstante në varësi të njësive të përdorura.