CUI vs GUI

CUI dhe GUI janë akronime që kanë të bëjnë me lloje të ndryshme të sistemeve të ndërfaqes së përdoruesit. Këto janë terma të përdorur në lidhje me kompjuterët. CUI qëndron për Ndërfaqen e Përdoruesit të Karakterit ndërsa GUI i referohet Ndërfaqes Grafike të Përdoruesit. Megjithëse të dyja janë ndërfaqe dhe i shërbejnë qëllimit të drejtimit të programeve, ato ndryshojnë në karakteristikat e tyre dhe kontrollin që ata i ofrojnë përdoruesit. Këtu është një shpjegim i shkurtër i dy llojeve të ndërfaqes së përdoruesit për ndihmën e atyre që nuk dinë rreth tyre.

Farë është CUI?

CUI do të thotë që ju duhet të ndihmoni një tastierë për të shtypur komanda për të bashkëvepruar me kompjuterin. Mund të shkruani vetëm tekst për të dhënë komanda në kompjuter si në MS DOS ose komandën e shpejtë. Nuk ka imazhe ose grafikë në ekran dhe është një lloj primitiv i ndërfaqes. Në fillim, kompjuterët duhej të operoheshin përmes kësaj ndërfaqeje dhe përdoruesit që e kanë parë atë thonë që ata duhej të merreshin me një ekran të zi vetëm me tekst të bardhë. Në ato ditë, nuk kishte nevojë për miun pasi CUI nuk mbështeste përdorimin e pajisjeve me tregues. CUI-të gradualisht janë vjetëruar me GUI më të përparuar që zënë vendin e tyre. Sidoqoftë, edhe kompjuterët më modernë kanë një version të modifikuar të CUI të quajtur CLI (Command Line Interface).

Isfarë është GUI?

GUI është ajo që përdorin shumica e kompjuterave moderne. Ky është një ndërfaqe që përdor përdorimin e grafikëve, imazheve dhe të dhëna të tjera vizive siç janë ikonat. Kjo ndërfaqe bëri të mundur që një mi të përdoret me një kompjuter dhe ndërveprimi u bë me të vërtetë shumë i lehtë pasi përdoruesi mund të ndërvepronte vetëm me një klik të miut sesa të shtypte sa herë që të jepte komanda në kompjuter.